Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie migreny dzieciecej – Blog medyczny
Skip to content

Leczenie migreny dzieciecej

2 lata ago

761 words

Powers i koledzy (wydanie 12 stycznia) opisują wyniki randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania, badającego skuteczność amitryptyliny i topiramatu w porównaniu z placebo jako potencjalnych metod profilaktycznych u dzieci i młodzieży z migreną. Placebo, które było podawane przez 24 tygodnie, było związane z istotnym klinicznie 61% zmniejszeniem w stosunku do wartości wyjściowej częstości występowania migreny, która była większa niż redukcje w stosunku do wartości wyjściowej, które obserwowano w przypadku amitryptyliny (52%) i topiramatu (55%), co stwierdzono to zwraca uwagę na odpowiedź placebo2. Należy jednak zachować ostrożność przy interpretacji zmniejszenia w grupie placebo. 3 Skutki placebo to zmiany neurobiologiczne, które mogą wystąpić w wyniku oczekiwań pacjentów, opiekunów i lekarzy. Pomiar oczekiwań4 i włączenie grupy bez interwencji3 może być konieczne w celu oddzielenia efektów placebo od reakcji placeb o, które wynikają z regresji do średniej, spontanicznej remisji i fluktuacji objawów. Wykrywanie prawdziwych efektów placebo jest cenne dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, a także dla dzieci z migreną5. Być może nadszedł czas, aby wziąć pod uwagę randomizowane badania kliniczne, które obejmują grupę bez interwencji i mierniki oczekiwań u dzieci, rodziców i lekarzy. Luana Colloca, MD, Ph.D. University of Maryland, Baltimore, MD Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Powers SW, Coffey CS, Chamberlin LA, et al. Próba amitryptyliny, topiramatu i placebo w leczeniu migreny pediatrycznej. N Engl J Med 2017; 376: 115-124 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Jackson JL. Migrenowy ból głowy u dzieci – wciąż poszukuje skutecznych metod leczenia. N Engl J Med 2017; 376: 169-170 Full Text Web of Science Medline 3. Ernst E, Resch KL. Pojęcie prawdziwych i postrzegan ych efektów placebo. BMJ 1995; 311: 551-553 Crossref Web of Science Medline 4. Wazon L, Amanzio M, cena DD. Nocebo vs. placebo: wyzwania związane z projektowaniem prób w badaniach anestezjologicznych. Clin Pharmacol Ther 2015; 97: 143-150 Crossref Web of Science Medline 5. Simmons K, Ortiz R, Kossowsky J, i in. Ból i placebo w pediatrii: kompleksowy przegląd wyników badań laboratoryjnych i klinicznych. Pain 2014; 155: 2229-2235 Crossref Web of Science Medline Kompetencje i współpracownicy mogą nie wykluczać w wystarczającym stopniu możliwości błędu typu II w wynikach badań, które opisują amitryptylinę i topiramat w zapobieganiu migrenowemu bólowi głowy u dzieci i młodzieży. Na przykład opisują zaobserwowany skorygowany iloraz szans wynoszący 0,71 z przedziałem ufności 98,3% od 0,34 do 1,48 dla porównania amitryptyliny z placebo. Wskaźniki szans nie są łatwo przekształcane przez klinicystów w wyniki leczenia pacjentów. Czy autorzy mogliby pow iedzieć czytelnikom jednoznacznie, jak duża korzyść z amitryptyliny byłaby zgodna z tym przedziałem ufności? Robert D. Mauro, MD University of Colorado School of Medicine, Aurora, CO Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odpowiedź Autorzy odpowiadają: Colloca podkreśla potrzebę badania efektu placebo w badaniach bólu, szczególnie migreny dziecięcej. Zgadzamy się, że w próbach jakiejkolwiek interwencji mającej na celu rozwiązanie problemu bólu, w tym interwencji farmakologicznych, urządzeń i niefarmakologicznych, efekt placebo jest zjawiskiem neuropsychobiologicznym. Ważne jest, aby badacze prowadzili badania obejmujące pomiar oczekiwań dotyczących leczenia. W badaniach z udziałem dzieci i młodzieży musimy opracować niezawodne i odpowiednie do rozwoju narzędzia, aby uchwycić tę ważną konstrukcję. Rozumiemy, że warunek kontroli bez ingerencji stanowiłby dodatkowy rygor. Jednak oczekiwanie, że ro dziny zgłosiłyby się na ochotnika do próby bez interwencji, która potrwa prawie cały rok szkolny, stanowi poważne wyzwanie. Biorąc pod uwagę to, co wiemy teraz z badania Childhood and Adolescent Migraine Prevention (CHAMP), angażujemy rodziny na wczesnym etapie projektowania przyszłych badań. Mamy nadzieję, że więcej badań nad bólem u dzieci i młodzieży będzie miało na celu ścisłe badanie efektu placebo. Mauro wyraża obawy, że szeroki przedział ufności w naszym badaniu może sugerować możliwy błąd typu II. Jednak na szerokość tego przedziału ufności ma bezpośredni wpływ fakt, że badanie zostało zatrzymane wcześniej i nie osiągnęło docelowej wielkości próby. Chociaż może istnieć większe prawdopodobieństwo błędu typu II z monitorowaniem bezcelowości, potencjalny wzrost jest bezpośrednio związany z prawdopodobieństwem wcześniejszego zatrzymania. W przypadku badania CHAMP zastosowaliśmy rygorystyczną regułę zatrzymania tymcza sowego, wymagającą mocy warunkowej poniżej 20% dla porównania dwóch aktywnych terapii z placebo Aby zbada [więcej w: lekarz, laserowe leczenie żylaków, lekarz dermatolog Warszawa ]

[więcej w: nifuroksazyd hasco, zabiegi fizykalne, oregano krople ]

0 thoughts on “Leczenie migreny dzieciecej”