Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu czesc 4 – Blog medyczny
Skip to content

Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu czesc 4

2 lata ago

519 words

Wśród pacjentów ze wskaźnikiem sprawności 0, więcej pacjentów miało odpowiedź na dakarbazynę plus tamoksyfen (17 z 50 [34 procent]) niż samą dakarbazynę (5 z 37 [14 procent], P = 0,03). Odpowiedzi były częstsze w grupie otrzymującej dakarbazę-plus-tamoksyfen niż w grupie otrzymującej dakarbazę zarówno u pacjentów z chorobą miejscową lub regionalną (7 z 22 vs. 2 z 19), jak i wśród osób z rozsianą chorobą (10 z 38 w porównaniu do 4 z 33). ). Odpowiedzi były również częstsze w grupie otrzymującej dakarbazę-plus-tamoksyfen niż w grupie leczonej dakarbazyną u pacjentów z jednym miejscem chorobowym (12 z 39 w porównaniu do 5 z 32) oraz u pacjentów z więcej niż jednym miejscem z chorobą (5 z 21 w porównaniu z 1). z 20). Trzech z sześciu pacjentów z przerzutami do mózgu, którzy zostali przydzieleni do grupy otrzymującej dakarbazynę plus tamoksyfen, miało obiektywne dowody regresji guza. Kiedy analizowaliśmy odpowiedzi w zależności od czasu pomiędzy pierwszym nawrotem a rozpoczęciem badania, nie było żadnej różnicy, gdy okres ten był dłuższy niż sześć miesięcy (4 z 12 pacjentów w grupie otrzymującej dakarbazę miało odpowiedzi w porównaniu z 3 12 w grupie otrzymującej dakarbazę-plus-tamoksyfen), podczas gdy różnica na korzyść dakarbazyny plus tamoksyfenu była statystycznie znacząca, gdy okres ten wynosił sześć miesięcy lub mniej (14 z 48 pacjentów [29%] w grupie z dakarbazą i tamoksyfenem vs. 2 z 40 [5 procent] w grupie otrzymującej dakarbazę, P = 0,003). Rysunek 1. Rysunek 1. Przetrwanie według grupy leczenia. Spośród 55 pacjentów przydzielonych do leczenia dakarbazyną 52 zmarło pod koniec badania, podobnie jak 56 z 62 osób przydzielonych do grupy otrzymującej dakarbazynę plus tamoksyfen (P = 0,02).
Całkowite przeżycie pokazano na rycinie 1. Mediana wartości wynosiła 29 tygodni w grupie otrzymującej dakarbazę i 48 tygodni w grupie otrzymującej dakarbazę-plus-tamoksyfen. Różnica była statystycznie istotna (P = 0,02). Różnica pozostała istotna nawet po wykluczeniu dwóch pacjentów z grupy dakarbazynowej, którzy zmarli na początku badania w wyniku żylno-zarostowej choroby wątroby.
Rysunek 2. Rysunek 2. Przeżycie według płci. Wśród mężczyzn 34 z 35 osób otrzymujących dakarbazynę i 30 z 33 osób przydzielonych do grupy otrzymującej dakarbazynę plus tamoksyfen zmarło przed końcem badania (P = 0,17). Wśród kobiet 18 z 20 osób przydzielonych do otrzymywania dakarbazyny zmarło (26 z 29 osób otrzymujących dakarbazynę i tamoksyfen zmarło (dane dotyczące 3 z tej drugiej grupy, które przeżyły, były cenzurowane przed 227 tygodniami) (P = 0,008).
Przeżycie według płci pokazano na rycinie 2. U mężczyzn wartości mediany wynosiły 27 tygodni w grupie otrzymującej dakarbazę i 31 tygodni w grupie otrzymującej dakarbazę-plus-tamoksyfen (P = 0,17); dla kobiet były to 30 tygodni i 69 tygodni (P = 0,008).
Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie zgodnie ze stopniem zaawansowania choroby. Wśród osób z chorobą lokalną lub regionalną, 19 z 21 osób otrzymujących dakarbazynę i 18 z 23 pacjentów otrzymujących dakarbazynę plus tamoksyfen zmarło przed końcem badania (P = 0,15). Wśród osób z rozsianą chorobą, 33 z 34 osób przydzielonych do otrzymywania dakarbazyny i 38 z 39 osób przydzielonych do grupy otrzymującej dakarbazynę plus tamoksyfen zmarło (dane dotyczące osobnika, który przeżył w tej drugiej grupie były cenzurowane przed 187 tygodniami) (P = 0,02).
Figura 3 pokazuje przeżycie w zależności od nasilenia choroby
[podobne: diabetolog pruszków, psychoterapia indywidualna kraków, allegro frikoooo ]

0 thoughts on “Leczenie przerzutowego złośliwego czerniaka z użyciem dakarbazyny i tamoksyfenu czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kamica żółciowa przyczyny[…]

  2. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych