Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Osimertinib w pozytywnym raku pluc EGFR T790M – Blog medyczny
Skip to content

Osimertinib w pozytywnym raku pluc EGFR T790M

2 lata ago

800 words

Mok i wsp. (Wydanie 16 lutego) raport na temat stosowania ozymertynibu u pacjentów w badaniu AURA3, którzy mieli raka płuc i mutację punktową p.Thr790Met (T790M) w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). W ich artykule opisy efektów toksycznych dla płuc są mylące z powodu mieszanego stosowania terminów, w tym śródmiąższowej choroby płuc, śródmiąższowych chorób podobnych do choroby płuc i zapalenia płuc. Mok i wsp. zgłosić 10 przypadków śródmiąższowych chorób płucnych w grupie otrzymującej ozymertynib, w tym zgon, podczas gdy śmiertelne zdarzenia niepożądane obejmowały zgon z powodu zapalenia płuc. Czy to jest to samo zdarzenie, w przypadku którego używa się dwóch różnych terminów, czy te dwa osobne wydarzenia? W części Dodatkowych wyników w dodatkowym dodatku (dostępnym wraz z pełnym tekstem artykułu) działania niepożądane, które doprowadziły do przerwania tego leku, obejmowały zapalenie płuc (u pięci u pacjentów) i śródmiąższową chorobę płuc (w trzech), podczas gdy Tabela S6 w Dodatkowy Dodatek wymienia samą śródmiąższową chorobę płuc jako termin grupowany. W ilu pacjentach rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc związana z osimertinibem i ilu z tych pacjentów zmarło? W ilu pacjentach rozwinęło się zapalenie płuc wywołane ozymertynibem i ilu z tych pacjentów zmarło? Czy te wydarzenia wzajemnie się wykluczają? Trudno znaleźć odpowiedzi na te proste pytania bez użycia jasno zdefiniowanych terminów. Śródmiąższowa choroba płuc nie jest zawarta w terminologii dotyczącej zdarzeń płucnych w Ogólnoustrojowym Kryterium Terminologii dla zdarzeń niepożądanych National Cancer Institute, wersja 4.0, a śródmiąższowa choroba płuc wskazuje na zróżnicowany zbiór zaburzeń płuc, które mogą być niespecyficzne.2 Wyjaśnienie terminologii i bardzo pożądane byłoby używanie wspólnego języka. Mizuki Nishino, MD, MPH Dr Hiroto Hatabu, Ph.D. Dana-Farber / Brigham and Women s Cancer Center, Boston, MA Dr Nishino zgłasza otrzymywanie opłat za konsultacje od Bristol-Myers Squibb, Toshiba Medical Systems i WorldCare Clinical, grant naukowy z programu Merck Investigator Studies oraz honorarium od firmy Bayer; i dr Hatabu, doradztwo w zakresie opłat od Toshiba Medical Systems i wsparcie badań z Canon, Toshiba Medical Systems i Konica Minolta. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Mok TS, Wu YL, Ahn MJ, i in. Osimertinib lub platyna-pemetreksed w raku płuc pozytywnym pod względem EGFR T790M. N Engl J Med 2017; 376: 629-640 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Ryu JH, Daniels CE, Hartman TE, Yi ES. Rozpoznanie śródmiąższowych chorób płuc. Mayo Clin Proc 2007; 82: 976-986 Crossref Web of Science Medline Mok i wsp. donoszą, że czas przeżycia bez progresji był dłuższy u pacjentów, którzy otrzymywali ozymertinib niż u pacjentów otrzymujących platynę-pemetreksed. Wyniki te wskazują, że ozymertynib jest lepszym wyborem dla pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc z dodatnim T790M. Mamy jednak pewne obawy. Po pierwsze, odsetek odpowiedzi częściowej był wyższy w grupie otrzymującej ozymertynib niż w grupie otrzymującej platynę-pemetreksed (69% vs. 30%), ale całkowity odsetek odpowiedzi był taki sam w obu grupach (1%). Zastanawiamy się, czy osimertinib spowoduje przedłużone przeżycie całkowite, ponieważ Rupp i Zuckerman1 donieśli, że leki na raka, które zostały zatwierdzone na podstawie zastępczych punktów końcowych, takich jak przeżycie wolne od progresji, niekoniecznie poprawiają jakość życia lub zwiększają całkowity czas przeżycia. Can Mok i wsp. podać dane dotyczące całkowitego przeżycia w badaniu AURA3? Po drugie, chociaż ozymertynib wiązał się z mniejszą liczbą ciężkich zdarzeń niepożądanych niż pemetr eksed z platyną, w grupie ozymertynibu wystąpiło więcej śmiertelnych zdarzeń niepożądanych (u 4 z 279 pacjentów [1,4%]) niż w grupie otrzymującej platynę-pemetreksed (w z 136 pacjentów). pacjenci [0,7%]). Ta różnica może nie być znacząca, ale może powodować problemy bezpieczeństwa. Na koniec warto wiedzieć, czy oimertinib indukuje nowe mechanizmy nabytej oporności. Yue Yin, MD, Ph.D. Jun Li, MD Shaanxi Provincial Tumor Hospital, Xi an, Chiny Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odniesienie1. Rupp T, Zuckerman D. Jakość życia, całkowity czas przeżycia i koszty leków na raka zatwierdzonych na podstawie zastępczych punktów końcowych. JAMA Intern Med 2017; 177: 276-277 Crossref Web of Science Medline Odpowiedź Autorzy odpowiadają: W odpowiedzi na Nishino i Hatabu: ze względu na trudność w diagnozowaniu zdarzeń niepożądanych w śródmiąższowej chorobie płuc i zapaleniu płuc u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc oraz w celu uwzględnienia potencjalnego braku tomografii kompute [podobne: nefrolog, stomatolog Warszawa, oprogramowanie stomatologiczne ]

[przypisy: alendronian, czy półpasiec jest zaraźliwy, tomografia twarzoczaszki ]

0 thoughts on “Osimertinib w pozytywnym raku pluc EGFR T790M”