Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 5 – Blog medyczny
Skip to content

Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 5

2 lata ago

173 words

Odpowiednia liczba potrzebna do badań przesiewowych z ukierunkowaną oceną fibrynogenu wynosiłaby około 490 (tj. 13 199 ÷ 27). Alternatywnie, zakładając, że tylko osoby z przewidywanym ryzykiem 20% lub więcej rozpoczęły terapię statynami, zgodnie z zaleceniami Canadian3 i UK16, ocena CRP mogłaby pomóc w zapobieganiu dodatkowemu incydentowi sercowo-naczyniowemu u około 360 osób na średnim poziomie ryzyka, poddawanym badaniom przesiewowym ( Rys. S7 w Dodatku Uzupełniającym). Jeśli późniejsze analizy potwierdzą, że takie usprawnienia są ograniczone do mężczyzn, można by zapobiec jednemu dodatkowemu incydentowi sercowo-naczyniowemu u około 390 mężczyzn z grupy średniego ryzyka, u których oceniano poziom CRP (odpowiednia liczba dla kobiet docelowych była jednym zdarzeniem, któremu zapobiegano na każde 740 kobiet z Ocena CRP). Dyskusja
W analizie obejmującej dane indywidualnego uczestnika z 52 prospektywnych badań kohortowych, ocenialiśmy skutki dodania informacji o CRP lub fibrynogenu do standardowych czynników ryzyka używanych do przewidywania ryzyka pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego. Następnie opracowaliśmy scenariusz, w którym oceniano CRP lub fibrynogen u osób uznawanych za pośrednich (przewidywane ryzyko 10% do <20% w okresie 10 lat) po wstępnym badaniu przesiewowym z wykorzystaniem wyłącznie konwencjonalnych czynników ryzyka. Jeśli taki pomiar biomarkera zapalenia miał być połączony z rozpoczęciem leczenia statyną zgodnie z zaleceniami wytycznych ATP-III, 15 nasze dane sugerują, że jeden dodatkowy wynik choroby sercowo-naczyniowej byłby uniemożliwiony przez okres 10 lat dla około co 440 osób, u których oceniano stężenie CRP lub około 490 osób, u których oceniano poziomy fibrynogenu, w wyniku rozpoczęcia leczenia statyną u około 23 dodatkowych osób. Analizy, w których uwzględniono zarówno poziom CRP, jak i fibrynogenu, wykazały wyniki, które były zasadniczo podobne do wyników, w których wykorzystano sam biomarker.
Nasz główny model zakładał, że ocena CRP lub fibrynogenu zapewni podobne przewidywania ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacyjnych podgrupach. Jednak wyniki analizy eksploracyjnej sugerują, że te biomarkery zwiększają ryzyko dyskryminacji tylko u mężczyzn. Ten wynik mógłby przynajmniej w pewnym stopniu wynikać z gry losowej, ponieważ badaliśmy interakcję między CRP i fibrynogenem z wieloma czynnikami i obecnie nie ma dobrego wyjaśnienia tego odkrycia. Dlatego uważamy, że to odkrycie wymaga ostrożnej interpretacji. Niemniej jednak, jeśli to stwierdzenie zostanie potwierdzone w kolejnych analizach, ukierunkowanie na ocenę CRP lub fibrynogenu tylko u mężczyzn z pośrednim ryzykiem powinno poprawić skuteczność badania przesiewowego.
Ostatnio opracowane oceny ryzyka predysponują do łączenia wyników choroby wieńcowej i udaru mózgu, ponieważ te wyniki mają podobne czynniki ryzyka i sposoby leczenia; w związku z tym pierwotnym wynikiem naszego badania było jakiekolwiek pierwsze zdarzenie sercowo-naczyniowe (określone jako śmiertelna lub nieinwazyjna choroba wieńcowa lub udar). Jednak niektóre oceny ryzyka dotyczą wyłącznie choroby niedokrwiennej serca17, a inne odnoszą się wyłącznie do udaru.18 Nasze wyniki potwierdzają, że względna przydatność czynników ryzyka w prognozowaniu może się znacznie różnić w zależności od tego, czy wybrany wynik obejmuje wszystkie zdarzenia sercowo-naczyniowe, czy tylko zdarzenia związane z chorobą niedokrwienną serca. . Ponadto, oceny ryzyka proponowane wyłącznie do prognozowania udaru mogą obejmować dodatkowe czynniki ryzyka, które nie są tutaj uwzględniane, takie jak migotanie przedsionków.18
Mocne i potencjalne ograniczenia tego badania zasługują na uwagę. Nasza analiza dotyczyła populacji z 16 krajów. Ustaliliśmy ogólnie zbieżne wyniki wśród kilku miar przeklasyfikowania ryzyka i dyskryminacji. Chociaż stosowaliśmy standardowe 10-letnie ramy czasowe i standardowe kategorie ryzyka klinicznego, uznajemy, że takie analizy reklasyfikacji są wrażliwe na wybór przełomowej kategorii czasu i ryzyka. Stwierdziliśmy, że różnice między badaniami poziomów biomarkerów zapalenia przyczyniły się stosunkowo niewiele do heterogeniczności naszych wyników, co było spowodowane głównie różnym przedziałem wiekowym w kohortach. Mieliśmy niepełne informacje na temat stosowania statyn, które mogły mieć wpływ na nasze szacunki dotyczące wpływu poszczególnych czynników ryzyka lub modeli ryzyka na wyniki. Nasze modele mogły przecenić potencjalne korzyści statyn, ponieważ zakładaliśmy, że wszyscy uprawnieni ludzie je otrzymają. I odwrotnie, prognozowany byłby nieco większy efekt kliniczny niż ten, który tu oszacowano, gdybyśmy zastosowali mniej konserwatywne założenia modelowania, takie jak bardziej skuteczne schematy statyn, 12,19 lub dłuższe horyzonty czasowe, takie jak w oszacowaniach ryzyka na całe życie. Jednak wyniki tego badania powinny pomóc w modelowaniu takich scenariuszy.
Kilka innych kwestii wymaga dalszych badań. Pomiar biomarker
[patrz też: urolog, kardiolog kielce, gdynia psycholog ]
[więcej w: larimax, diabetolog pruszków, olx września ]

0 thoughts on “Prognozowanie białek C-reaktywnych, fibrynogenu i chorób sercowo-naczyniowych AD 5”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Implantologia Poznań[…]