Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią AD 2 – Blog medyczny
Skip to content

Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią AD 2

2 lata ago

728 words

W przypadku wszystkich innych pacjentów zebrano dane za pośrednictwem standardowych praktyk w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w celu monitorowania bezpieczeństwa natalizumabu, zgodnie z wymogami organów regulacyjnych, a zgoda nie była wymagana. Dane dotyczące wcześniejszego stosowania leków immunosupresyjnych nie były dostępne dla wszystkich pacjentów narażonych na natalizumab; w związku z tym wykorzystaliśmy odsetek pacjentów zi bez wcześniejszego zastosowania leków immunosupresyjnych w badaniu Tysabri Global Observational Program in Safety (TYGRIS, NCT00477113 [TYGRIS-US, przeprowadzonym w Ameryce Północnej] i NCT00483847 [TYGRIS-Reszta świata]) jako szacunki dla ogólnej populacji leczonej natalizumabem. TYGRIS to międzynarodowe, obserwacyjne badanie kohortowe zaprojektowane w celu uzyskania długoterminowych danych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów leczonych natalizumabem ze stwardnieniem rozsianym w praktyce klinicznej. Szacunkowa częstość występowania przeciwciał przeciw wirusowi JC w ogólnej populacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym była oparta na częstości występowania wśród pacjentów w trzech trwających lub zakończonych badaniach klinicznych natalizumabu (AFFIRM, STRATIFY-1 [NCT01070823] i TYGRIS- US) i niezależnego szwedzkiego rejestru pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 17 ocenianych na podstawie pojedynczej wyjściowej próbki osocza lub surowicy pobranej od każdego pacjenta. Ponadto oceniano obecność lub brak przeciwciał przeciw wirusowi JC u pacjentów leczonych natalizumabem, u których rozwinęła się PML, oraz z których próbki surowicy lub osocza (lub obu) uzyskano i przechowywano przed rozpoznaniem PML, w ramach badania lub spontaniczne zgłoszenia PML w warunkach po wprowadzeniu do obrotu. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię i kompletność danych i analiz. Czas leczenia Natalizumabem jako czynnik ryzyka dla PML
Szacunki dotyczące częstości występowania PML od czasu ponownego wprowadzenia natalizumabu na rynek dokonano na podstawie liczby potwierdzonych przypadków PML w czasie tej analizy oraz ekspozycji po wprowadzeniu do obrotu na natalizumab do 29 lutego 2012 r. Obliczono częstość występowania PML w każdym okresie czasu (12-miesięczne interwały leczenia) przez podzielenie potwierdzonej liczby przypadków PML u pacjentów leczonych natalizumabem w tym okresie przez całkowitą liczbę pacjentów kiedykolwiek narażonych na natalizumab w tym samym okresie.
Wcześniejszy środek immunosupresyjny Stosowany jako czynnik ryzyka dla PML
Dane dotyczące stosowania leków immunosupresyjnych przed rozpoczęciem leczenia natalizumabem u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których PML rozwinęło się w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu lub w trakcie badań klinicznych, uzyskano z globalnej bazy danych bezpieczeństwa Biogen Idec i porównano z danymi dotyczącymi wcześniejszego stosowania leków immunosupresyjnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem w badaniu TYGRIS. Ta analiza nie obejmowała danych na temat stosowania glukokortykoidów, interferonów lub octanu glatirameru.
Status przeciwciała przeciw wirusowi JC jako czynnik ryzyka dla PML
Ogólna częstość występowania przeciwciał przeciw wirusowi JC w ogólnej populacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym została oszacowana na podstawie rozpowszechnienia wśród pacjentów w AFFIRM, STRATIFY-1, TYGRIS-US i niezależnym szwedzkim rejestrze pacjentów ze stwardnieniem rozsianym 17, jak oceniono za pomocą dwuetapowego testu przeciwciał przeciw wirusowi JC, jak opisano poprzednio.14 Użyliśmy tego testu do określenia częstości występowania przeciwciał przeciw wirusowi JC przed rozwojem PML u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych w przypadku natalizumabu (przy użyciu wszystkich dostępnych próbek, które uzyskano co najmniej 6 miesięcy przed rozpoznaniem PML), i porównaliśmy tę częstość występowania z tą w ogólnej populacji pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Oszacowanie zapadalności na PML według stanu przeciwciał przeciw wirusowi JC
Częstość występowania PML w zależności od obecności lub braku przeciwciał przeciw wirusowi JC oszacowano następująco: liczba pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których rozwinął się PML, i którzy mieli próbki dostępne przed diagnozą PML, która wykazała obecność wirusa anty-JC przeciwciała podzielono przez szacowaną liczbę pacjentów leczonych natalizumabem, którzy byli dodatni pod względem przeciwciał przeciw wirusowi JC; użyliśmy tej samej metody do oszacowania częstości występowania PML u pacjentów, którzy byli ujemni w kierunku przeciwciał anty-JC. Mianowniki zostały oszacowane na podstawie trzech czynników: liczby pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których rozwinął się PML i którzy mieli próbki dostępne przed diagnozą PML, które testowały pozytywne lub negatywne przeciwciała anty-JC, ogólna ogólnoświatowa PML i częstość występowania przeciwciał przeciw wirusowi JC w ogólnej populacji pacjentów ze stwardnieniem
[podobne: Stomatolog Ursynów, nefrolog, angiolog ]
[patrz też: nifuroksazyd hasco, zabiegi fizykalne, oregano krople ]

0 thoughts on “Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią AD 2”