Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią – Blog medyczny
Skip to content

Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią

2 lata ago

720 words

width=756

Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML) wiąże się z leczeniem natalizumabem. Określiliśmy ilościowo ryzyko PML u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, w zależności od obecności lub braku trzech czynników ryzyka: pozytywny status w odniesieniu do przeciwciał przeciw wirusowi JC, wcześniejsze stosowanie leków immunosupresyjnych i wydłużenie czasu trwania leczenia natalizumabem. Metody
Wykorzystaliśmy dane pochodzące ze źródeł po wprowadzeniu do obrotu, badań klinicznych i niezależnego szwedzkiego rejestru w celu oszacowania częstości występowania PML u pacjentów leczonych natalizumabem ze stwardnieniem rozsianym, zgodnie ze stanem dodatnim lub ujemnym w odniesieniu do przeciwciał przeciw wirusowi JC przed lub bez wcześniejszego zastosowania immunosupresantów i czas trwania leczenia (od do 24 miesięcy w porównaniu z 25 do 48 miesięcy). Próbki krwi były dostępne do testowania przeciwciał anty-JC od 5896 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i od 54 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy byli leczeni natalizumabem i u których później rozwinął się PML.
Wyniki
Według stanu na 29 lutego 2012 r. 219 potwierdzonych przypadków PML wystąpiło u 99,571 pacjentów leczonych natalizumabem (2,1 przypadków na 1000 pacjentów). Wszystkich 54 pacjentów z PML, dla których próbki były dostępne przed diagnozą, było dodatnich pod względem przeciwciał przeciw wirusowi JC. Gdy ryzyko PML było stratyfikowane zgodnie z trzema czynnikami ryzyka, ryzyko PML było najniższe wśród pacjentów, którzy byli ujemni dla przeciwciał przeciw wirusowi JC, z częstością szacowaną na 0,09 przypadków lub mniej na 1000 pacjentów (95% przedział ufności [CI], 0 do 0,48). Pacjenci, którzy byli dodatni w kierunku przeciwciał anty-JC, przyjmowali leki immunosupresyjne przed rozpoczęciem leczenia natalizumabem i otrzymywali od 25 do 48 miesięcy leczenia natalizumabem o najwyższym oszacowanym ryzyku (częstość występowania, 11,1 przypadków na 1000 pacjentów [95% CI, 8,3 do 14,5]).
Wnioski
Pozytywny status w odniesieniu do przeciwciał przeciw wirusowi JC, wcześniejszego stosowania leków immunosupresyjnych i zwiększonego czasu trwania leczenia natalizumabem, samodzielnie lub w połączeniu, był związany z różnymi poziomami ryzyka PML u pacjentów leczonych natalizumabem ze stwardnieniem rozsianym. (Finansowane przez Biogen Idec i Elan Pharmaceuticals.)
Wprowadzenie
Natalizumab (Tysabri, Biogen Idec i Elan Pharmaceuticals) jest zatwierdzony do leczenia rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego w ponad 50 krajach, a także do leczenia umiarkowanej i ciężkiej choroby Leśniowskiego-Crohna w Stanach Zjednoczonych. W lutym 2012 r. Na całym świecie leczono natalizumabem w przybliżeniu 100 000 pacjentów (dane niepublikowane). W kluczowym badaniu Natalizumab dotyczącym bezpieczeństwa i skuteczności w remisji zwalniającej stwardnienie rozsiane (AFFIRM, ClinicalTrials.gov number, NCT00027300), monoterapia natalizumabem zmniejszyła ryzyko progresji niepełnosprawności o 42 do 54% i zmniejszyła roczny wskaźnik nawrotów o 68%. Leczenie natalizumabem wiąże się z ryzykiem postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML), oportunistycznej infekcji mózgu wywołanej wirusem JC. Wydaje się, że PML występuje po złożonej interakcji między czynnikami gospodarza i wirusem, co prowadzi do rozwoju patogennej postaci wirusa JC, który może infekować i niszczyć oligodendrogleje w ośrodkowym układzie nerwowym.
Natalizumab został dobrowolnie wycofany z rynku w 2005 r., Po 3 przypadkach PML został zidentyfikowany w badaniach klinicznych, co stanowi częstość około przypadku na 1000 pacjentów (95% przedział ufności [CI], 0,2 do 2,8) .4-7 Po Po ustanowieniu intensywnego globalnego programu zarządzania ryzykiem natalizumab został ponownie wprowadzony na rynek w 2006 r. Skumulowane dane dotyczące bezpieczeństwa z tego programu wskazały dłuższy czas trwania leczenia natalizumabem, stosowanie leków immunosupresyjnych przed rozpoczęciem leczenia natalizumabem oraz pozytywny status w odniesieniu do do przeciwciał przeciw wirusowi JC, ocenianych za pomocą dwuetapowego testu przeciwciał przeciw wirusowi JC (STRATIFY JCV, Focus Diagnostics), jako czynników ryzyka dla PML.8-14 Opisy ryzyka u pacjentów leczonych natalizumabem jak dotąd były ograniczone i głównie jakościowe.15,16 Celem tej analizy było dostarczenie zaktualizowanych szacunków ryzyka PML wśród pacjentów ze stwardnieniem rozsianym według tych trzech kryteriów. czynniki ryzyka.
Metody
Pacjenci i gromadzenie danych
Ze względu na rzadkie występowanie PML, dane dotyczące pacjentów leczonych natalizumabem z PML zebrano z kilku źródeł, w tym danych z rynku po wprowadzeniu do obrotu z globalnej bazy danych bezpieczeństwa Biogen Idec oraz z badań klinicznych na dzień 29 lutego 2012 r. Dane wykorzystane w tej analizie uzyskano z badań klinicznych i ze spontanicznych zgłoszeń. Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych wyrazili świadomą zgodę na ud
[hasła pokrewne: dermatolog, lekarz dermatolog Warszawa, oprogramowanie stomatologiczne ]
[hasła pokrewne: przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja, zakręcony piątek cda, psychoterapia indywidualna kraków ]

0 thoughts on “Ryzyko związanej z Natalizumab postępującą wieloogniskową leukoencefalopatią”