Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wiecej na temat wyników leczenia w gruzlicy opornej na wiele leków – Blog medyczny
Skip to content

Wiecej na temat wyników leczenia w gruzlicy opornej na wiele leków

2 lata ago

734 words

width=680Zignol i in. (Wydanie 15 września) sugerują, że w ciągu 10 lat technologie molekularne zastąpią konwencjonalne testy fenotypowe w badaniach nad opornością na leki i nadzorem gruźlicy. Aby uniknąć przeszacowania lekooporności, konieczne jest szersze wdrożenie testów o minimalnym stężeniu hamującym (MIC) z czterech głównych powodów. Po pierwsze, większość komercyjnych testów molekularnych nie dostarcza informacji o typie mutacji. Po drugie, różne typy mutacji mogą być związane z różnymi fenotypowymi wartościami MIC i różnymi klinicznie istotnymi poziomami oporności, co może prowadzić do niepotrzebnego zaprzestania podawania leku lub błędnej identyfikacji pacjenta jako opornego na wiele leków (np. W przypadku niskiego poziomu oporności na lek; izoniazyd) .2 Po trzecie, różne typy mutacji mogą sugerować różne poziomy fenotypowej oporności krzyżowej lub podatności.2 Po czwarte, poziom fenotypowej oporności na tę samą mutację może być różny w różnych obszarach geograficznych.3 Farhat et al. Stwierdzono, że nawet najmniej złożony test molekularny do oznaczania wrażliwości na środki przeciwdrobnoustrojowe wymagałby wykrycia 238 mutacji w 18 loci, a znaczenie tych mutacji może nie być jasne z klinicznego punktu widzenia pod nieobecność wyników MIC.4. Max Salfinger, MD National Jewish Health, Denver, CO Med. Akos Somoskovi, Ph.D. Global Good Fund, Bellevue, WA Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Zignol M, Dean AS, Falzon D, i in. Dwadzieścia lat globalnego nadzoru nad opornością na leki przeciwprątkowe. N Engl J Med 2016; 375: 1081-1089 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Somoskovi A, Salfinger M. Rasa ma skrócić czas potrzebny na rozpoznanie wielolekoopornej gruźlicy. J Clin Microbiol 2015; 53: 3715-3718 Crossref Web of Science Medline 3. Sirgel FA, Warren RM, Böttger EC, Klopper M, Victor TC, van Helden PD. Przesłanki stosowania ryfabutyny w leczeniu epidemii gruźlicy MDR i XDR. PLoS One 2013; 8: e59414-e59414 Crossref Web of Science Medline 4. Farhat MR, Sultana R, Iartchouk O, i in. Genetyczne determinanty lekooporności w Mycobacterium tuberculosis i ich wartość diagnostyczna. Am J Respir Crit Care Med 2016; 194: 621-630 Crossref Web of Science Medline Tabela 1. Tabela 1. Wyniki leczenia gruźlicy w teście klinicznym TMC207-C208, zgodnie z proponowanymi uproszczonymi definicjami. Uproszczone definicje proponowanych wyników leczenia gruźlicy opornej na wiele leków (MDR) (tj. Oporność na co najmniej izoniazyd i rifampina) przez Günthera i współpracowników (wydanie 15 września) skłoniły nas do zastosowania uproszczonych definicji do wcześniej publikowanych danych z w naszym badaniu klinicznym, 2 TMC207-C208, w którym do pierwszych schematów leczenia w tle stosowano bedaquilinę lub placebo przez pierwsze 24 tygodnie leczenia u 160 pacjentów ze Å ›wieżo rozpoznaną gruźlicą MDR o podłożu wymazowym. Pacjenci byli obserwowani przez dodatkowe 96 tygodni, podczas których ukończyli schemat leczenia w tle. Na podstawie aktualnych definicji wyników Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) częstość wyleczeń gruźlicy MDR po 120 tygodniach wyniosła 58% dla bedakiliny i 32% dla placebo (P = 0,003) .2 Po zastosowaniu uproszczonych definicji do naszego ostatecznego zestawu danych wyleczenie osiągnięto u 48% pacjentów z Bedaquiline iw 20% z placebo (P <0,001) (Tabela 1). Zamiast ograniczać czas obserwacji do roku po zakończeniu leczenia, co jest dość rutynowe, nasz protokół wymagał monitorowania przez 120 tygodni od linii podstawowej, co nie jest rutynową praktyką w programowym leczeniu gruźlicy MDR. Niezmieniony wynik badania TMC207-C208 sugeruje jednak, że uproszczone kryteria można zastosować do badań klinicznych z udziałem gruźlicy MDR. Andreas H. Diacon, MD, Ph.D. Stellenbosch University, Cape Town, Rep ublika Południowej Afryki Ben Van Baelen, mgr inż. Myriam Theeuwes, DDS Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgia Dr Theeuwes podaje, że był zatrudniony przez dr. Van Baelena i pracował jako konsultant w Janssen Pharmaceutica. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Günther G, Lange C, Alexandru S, i in. Wyniki leczenia w gruźlicy opornej na wiele leków. N Engl J Med 2016; 375: 1103-1105 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Diacon AH, Pym A, Grobusch MP, i in. Gruźlica wielolekooporna i konwersja kulturowa z bedakiliną. N Engl J Med 2014; 371: 723-732 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline W 2013 r. WHO złagodziło definicję leku w leczeniu gruźlicy MDR, wymagającą trzech negatywnych hodowli po leczeniu intensywnym, zamiast 5,2 Günther i wsp. kwestionują potrzebę nawet trzech kultur do zdefiniowania pomyślnych wyników leczenia. Chociaż wysyłanie hodowli prątków do l aboratorium może być uc [przypisy: leczenie endometriozy forum, ginekologia, stomatolog poznań ]
[więcej w: alergiczne zapalenie spojówek, pentohexal, allegro frikoooo ]

0 thoughts on “Wiecej na temat wyników leczenia w gruzlicy opornej na wiele leków”