Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wzmocnienie pamięci i stymulacja głębinowa w obszarze nabłonka AD 5 – Blog medyczny
Skip to content

Wzmocnienie pamięci i stymulacja głębinowa w obszarze nabłonka AD 5

2 lata ago

752 words

Dane elektrofizjologiczne
Rycina 4. Rycina 4. Średnie resetowanie teta w hipokampie u czterech pacjentów z elektrodami pochwowymi i Ipsilateral Hippocampal. Przedstawiono procentową zmianę mocy theta przeciętnego kształtu fali (tj. Resetowania w fazie theta) z 5-sekundowego okresu przed rozpoczęciem próby do 5-sekundowego okresu po rozpoczęciu próby w badaniach stymulacji i niestymulacji. Stymulacja wywołała średni wzrost 44,3 ? 6,9% w fazie resetowania w fazie TTA, w porównaniu z 5-sekundowym okresem przed rozpoczęciem stymulacji-próby. W próbach niestymulacji nie było znaczącej zmiany w resetowaniu fazy w teście po rozpoczęciu próby. I słupki wskazują błędy standardowe dla średnich wartości dla badanych dla każdego warunku.
U czterech osób z elektrodami położonymi w okolicy śródwęchowej i hipokampie po stronie grzbietowej moc uśrednionego rytmu theta (resetowanie fazy) po pobudzeniu pochwowym wykazała wzrost o 44,3 ? 6,9% podczas stymulacji, w porównaniu z okresem przed stymulacją (t (3) = 10,72, P = 0,002) (rysunek 4). Nie było istotnej różnicy w procentowej zmianie w resetowaniu w fazie T dla porównywalnych naprzemiennych okresów 5-sekundowych w próbach niestymulacyjnych (okres niestymulacji w porównaniu z poprzednim okresem, t (3) = – 1,35, P = 0,30). Analiza różnic w poszczególnych próbach w zakresie mocy theta i resetowania w fazie trójfazowej u jednego pacjenta została przedstawiona w sekcji Metody i na Rysunku 4 w Dodatkowym dodatku.
Dyskusja
Nawigacja przestrzenna zależy od pamięci przestrzennej. Najczęstsze zadania codziennego życia, takie jak znajdowanie samochodu na parkingu, są krytycznie zależne od przyśrodkowego płata skroniowego. Nasze wyniki pokazują, że uczenie się przestrzennego u ludzi można wzmocnić przez elektryczną stymulację regionu śródwęchowego, określonego miejsca w przyśrodkowym płatku skroniowym i głównej bramce do hipokampa. Rzeczywiście, pobudzenie regionu śródwęchowego podczas uczenia się było związane z poprawą wydajności pamięci, mierzoną szybkością i wyborem trasy.
Uczestnicy tego badania mieli epilepsję, chorobę neurologiczną, która może wpływać na funkcję pamięci. Nie jest jasne, czy nasze wyniki można uogólnić na pacjentów z innymi zaburzeniami neurologicznymi. Obserwowaliśmy jednak poprawę wydajności, gdy pobudzano przyśrodkowy płat skroniowy u osób z epilepsją i niezależnie od wydajności pamięci podstawowej, co sugeruje, że poprawa może wystąpić u pacjentów z innymi zaburzeniami pamięci (np. Choroba Alzheimera).
To, czy inne rodzaje uczenia się i pamięci (takie jak werbalne lub autobiograficzne) mogą być podobnie ulepszone, czeka na przyszłe studia, podobnie jak ustalenie istnienia efektów lateralnych. Dane neuropsychologiczne sugerują, że lewy przyśrodkowy płat skroniowy lepiej nadaje się do uczenia się werbalnego32 i że prawy przyśrodkowy płat skroniowy lepiej nadaje się do niewerbalnego (np. Wzrokowo-przestrzennego) uczenia się. Chociaż dwa podmioty w naszym badaniu miały stymulację w lewym obszarze pochwowym, nasze badanie jest zbyt małe, aby wesprzeć wnioski dotyczące efektów lateralnych. Wymagane jest znacznie więcej pracy, aby określić, czy modulacja elektryczna obwodów pamięci może być stosowana jako strategia terapeutyczna w celu wzmocnienia funkcji u pacjentów z zaburzeniami pamięci.
Poprawę wydajności pamięci zaobserwowano w pojedynczym badaniu przypadku, w którym głęboka stymulacja mózgu podwzgórza i szczęk w leczeniu chorobliwej otyłości poprawiła retorykę słowną.34 Wykazano również, że ciągła stymulacja tego regionu w okresie 12 miesięcy aktywuje zespół obwodowego płata skroniowego skroniowego, mierzony za pomocą EEG i tomografii emisyjnej pozytronowej u pięciu pacjentów z wczesną chorobą Alzheimera35, chociaż wzmocnienie pamięci nie było wykazane w tej grupie. Nasze odkrycia sugerują, że ścieżka perforacji, główne źródło wkładki kory mózgowej do hipokampa, może być preferowana jako miejsce stymulacji głębokiego mózgu dla poprawy pamięci. W rzeczywistości jest to dodatkowo wspierane przez badanie gryzoni, które zostało opublikowane po ukończeniu niniejszego badania. 36
Ważnym aspektem stymulowania pamięci w tym badaniu było jego zastosowanie w fazie uczenia się. Sugeruje to, że przy użyciu urządzeń neuroprostetycznych ukierunkowanych na wzmocnienie funkcji poznawczych, stymulacja może nie wymagać ciągłego stosowania, ale tylko wtedy, gdy pacjenci próbują uczyć się ważnych informacji. Potrzebne są przyszłe badania w celu ustalenia, czy stymulacja podczas aktu wycofania również przyniesie korzystne efekty.
Rytm theta (3 do 8 Hz) jest dużym potencjałem EEG zarejestrowanym z hipokampu u gryzoni i ludzi29, 37 i uważa się, że wspomaga tworzenie pamięci38. Zasugerowano, że resetowanie fazy rytmu theta poprawia wydajność pamięci poprzez umożliwienie najlepszego możliwego kodowania nowych bodźców.38 Stymulacja ścieżki perforacyjnej u gryzoni wywołuje resekcję W bad
[podobne: angiolog, dermatologia, laserowe leczenie żylaków ]
[hasła pokrewne: olx jaslo, biomentin, olx skawina ]

0 thoughts on “Wzmocnienie pamięci i stymulacja głębinowa w obszarze nabłonka AD 5”