Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra10/ftp/techmed.net.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Zakażenie wirusem HIV wśród pacjentów w szpitalach intensywnej opieki w USA – strategie doradztwa i testowania pacjentów szpitali czesc 4 – Blog medyczny
Skip to content

Zakażenie wirusem HIV wśród pacjentów w szpitalach intensywnej opieki w USA – strategie doradztwa i testowania pacjentów szpitali czesc 4

2 lata ago

510 words

W tych 20 szpitalach 44 procent pacjentów było nieubezpieczonych lub ubezpieczonych przez Medicaid. Seroprewalencja HIV w 20 szpitalach
Tabela 2. Tabela 2. Serowartości wirusa HIV według płci i grupy rasowej lub etnicznej wśród wszystkich pacjentów w 20 szpitalach. * Od września 1989 r. Do października 1991 r. 4,7 procent z 195,829 pobranych próbek (9286) zostało potwierdzonych jako reaktywne wobec HIV-1. Skorygowane stawki seroprewalencji dla szpitali wahały się od 0,2% w szpitalach w Omaha, Nebraska i Salt Lake City do 14,2% w szpitalu w Bronksie w stanie Nowy Jork (Tabela 2).
Rysunek 1. Ryc. 1. Seroprewalencja HIV u pacjentek płci męskiej i żeńskiej według grup wiekowych w 20 badanych szpitalach. Każda linia reprezentuje pojedynczy szpital.
Dostosowaną seroprewalencję szpitalną według płci i rasy lub grupy etnicznej przedstawiono w Tabeli 2. Serowartości była konsekwentnie najwyższa wśród mężczyzn w wieku od 25 do 44 lat (ryc. 1); w poszczególnych szpitalach stawki wahały się od niskiego 1,3 procenta do wysokiego 39,8 proc.
Rycina 2. Rycina 2. Seroprewalencja HIV u pacjentów w wieku co najmniej 15 lat w szpitalach, zgodnie z przedstawionym warunkiem. Przedstawione grupy diagnostyczne wzajemnie się wykluczają. Całkowite wskaźniki seroprewencji wirusa HIV obliczono, łącząc dane ze wszystkich szpitali. Zakresy seroprewalencji w 20 poszczególnych szpitalach wśród pacjentów w każdej grupie diagnostycznej przedstawiono po prawej stronie. Liczba pacjentów badanych w każdej grupie wahała się od 1059 (warunki dermatologiczne) do 21 243 (warunki sercowo-naczyniowe).
Częstość występowania seropozytywności wirusa HIV różniła się w zależności od stanu prezentowanego, jak pokazano na rycinie 2. W przypadku nieuwzględnienia specyficznych dla szpitala częstości występowania seroprewalencji i pacjentów z objawową infekcją HIV lub AIDS, pacjenci z chorobami zakaźnymi i stanami związanymi z lekami mieli stale najwyższe wskaźniki seroprewalencji, pacjenci bez problemów zdrowotnych lub z dolegliwościami ginekologicznymi lub położniczymi mieli najniższą. Pacjenci z objawami innymi niż objawowe zakażenie HIV lub AIDS stanowili 98,4 procent przebadanych pacjentów (192 598). Wśród pacjentów w wieku od 15 do 54 lat, u których występowały inne objawy niż objawowe zakażenie HIV lub AIDS, wskaźnik seroprewalencji wynosił od 0,7% do 23,6% u mężczyzn i od 0,1% do 12,4% u kobiet.
Odsetek pacjentów zakażonych wirusem HIV, u których wystąpiło objawowe zakażenie HIV lub AIDS, różnił się znacznie wśród szpitali (zakres od 0 do 64,2%). Ogółem u 32,4% pacjentów zakażonych wirusem HIV wystąpiła diagnoza związana z zakażeniem wirusem HIV, a 67,6% z innymi chorobami. Rozkład wieku pacjentów z HIV-dodatnimi objawami innymi niż objawowe zakażenie HIV lub AIDS był następujący: noworodki, 3,9 procent; 0 do 14 lat, 9,3 procent; 15 do 54 lat, 81,9 procent; i .55 lat, 4,9 procent. Żadna inna podgrupa pacjentów z objawami innymi niż objawowe zakażenie HIV lub AIDS stanowiła znaczną część pacjentów HIV-pozytywnych, takich jak grupa 15 do 54 lat. Pięćdziesiąt sześć procent pacjentów HIV-pozytywnych z objawami innymi niż objawowe zakażenie HIV lub AIDS było płci męskiej, 65 procent było czarne, 17 procent było białe, 16 procent latynosi, a 36 procent miało zapalenie płuc, ostre zapalenie żołądka i jelit, górne drogi oddechowe infekcja lub inny stan zakaźny.
Predyktory seroprewalencji HIV
Rysunek 3
[patrz też: alergiczne zapalenie spojówek, allegro frikoooo, pentohexal ]

0 thoughts on “Zakażenie wirusem HIV wśród pacjentów w szpitalach intensywnej opieki w USA – strategie doradztwa i testowania pacjentów szpitali czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty warszawa cena[…]