Skip to content

Tag: olx września

Skuteczność wspomagającego leczenia przeciwdepresyjnego w depresji dwubiegunowej cd

2 lata ago

559 words

Rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej potwierdzono przy wejściu do STEP-BD za pomocą formularza oceny zaburzeń afektywnych zaadaptowanego ze zorganizowanego wywiadu klinicznego dla DSM-IV14 i niezależnego podawania mini-międzynarodowego wywiadu neuropsychiatrycznego.15 Wyłączyliśmy osoby z historią nietolerancji lub braku reakcji zarówno na bupropion, jak i paroksetynę, jak również na te, które wymagają krótkotrwałego leczenia współistniejącego zaburzenia uzależnienia od substancji…

Podwyższone tętnicze ciśnienie krwi w Tamponadzie kardiologicznej cd

2 lata ago

94 words

W tej grupie ciśnienie tętnicze skurczowe mieściło się w zakresie od 150 do 210 mm Hg (średnia, 176 . 26), a ciśnienie rozkurczowe mieściło się w zakresie od 100 do 130 mm Hg (średnio, 113 . 14). U 12 pacjentów, określanych jako grupa 2 (pacjenci bez podwyższonego ciśnienia krwi), skurczowe ciśnienie krwi mieściło się w…

Kontrolowana próba niewrażliwości na formalne zapalenie wątroby A Szczepionka u zdrowych dzieci ad

2 lata ago

494 words

Występowanie zapalenia wątroby typu A korelowało z obecnością dzieci w wieku od trzech do pięciu lat w gospodarstwie domowym i we wczesnym stadium szkolnym (od trzeciego roku życia) w środowisku podobnym do ośrodków opieki dziennej. Metody Szczepionka i placebo Szczepionkę i placebo przygotowano w Merck Research Laboratories (West Point, Pa.). Szczepionkę przygotowano z modyfikacjami wcześniej…